Lokale arrangementer

Det finnes en rekke lokale arrangementer, både i store byer og på små steder.

Ofte vil lokale arrangementer i små områder være mer populære ettersom de skjer mye sjeldnere. Mennesker som bor på små steder pleier også å være flinke til å støtte oppom lokale interesser.

Et eksempel på lokale arrangementer som skjer i ulike sesonger er loppemarkeder, til felles har disse loppemarkedene at de ofte er svært populære.

Hva regnes som et lokalt arrangement?

Dette er jo svært relativt, hvis du for eksempel bor i Oslo vil ikke alle arrangementer i Oslo regnes som lokale. Hvis du bor på Sagene, vil nok arrangementene på Sagene være lokale for deg.

Jo lengre ut på bygda du kommer, jo større vil radiusen for lokale arrangementer være. Dette er ofte fordi mennesker som bor på bygda har bil og kan komme seg lett rundt til nærliggende områder.

Aldersgrupper

Lokale arrangementer har ofte som mål å nå ut til forskjellige aldersgrupper i området. Dette gjelder spesielt ofte for ungdommer, ettersom det er gruppen som har mest mulig tid. Derfor er det svært populært med ungdomsarrangementer og det er disse som har størst oppmøte.

Det finnes ofte aldersgrenser på ulike arrangementer og aktiviteter slik at foreldre og barn vet hva slags målgruppe arrangementene er for.

Religiøse arrangementer

Mange småsteder rundt om i landet har en religiøs befolkning, derfor er mange lokale arrangementer i regi av den lokale kirken. Dette gjelder ofte for seniorbefolkningen eller veldig unge barn.

Tradisjonsrike arrangementer

Mange småsteder har tradisjonsrike arrangementer som markeder eller utstillinger. Dette blir et høydepunkt i løpet av året som mange gleder seg til.

Sportsarrangementer

I de aller fleste kommuner i Norge finnes fotballklubber og andre typen sportsklubber. Ofte er dette samlingspunkt for en rekke ulike mennesker i alle aldre. Dette gjør at både foreldre, ungdommer og barn møtes for å se på eller spille fotball.

Det er også mange som melder seg frivillig til å lage vafler, stå i kiosken eller være dommere. Dette er arrangementer som pleier å styrke fellesskapet ved stedet der man bor.

Turneringer blir arrangert for at så mange som mulig skal kunne oppleve sportsglede.

LAN

Noe som har blitt mer populært de siste årene er LAN. Dette betyr at mange møter opp med sin datamaskin for å spille dataspill. Dette er noe som pleier å arrangeres i en lokal gymsal.