nben

Kulturgardar i Gudbrandsdalen

Velkomne til Kulturgardar i Gudbrandsdalen. Kulturgardane arrangerer kvar juli kulturfestivalen Gardmillom med konsertar, kultur, mat og opplevingar på gardane våre. Fleire av gardene danner også Gardshotell i Gudbrandsdalen, og tilbyr overnatting og servering på de unike gardane.

Felles for oss er ynskje om å gje gjestane våre «Opplevinga du aldri gløymer» ved å satse på samarbeid og kvalitet.  Vi har alle et tilstadeverende vertskap, er opptekne av gardsmat med nye og gamle tradisjoner, og gjev gjestane mogleik til å oppleve dette i kulturhistoriske miljø.